รายการสินค้าในร้านยา

บริษัทจัดจำหน่าย รายการ กลุ่ม
บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด Decolgen Prin*4 ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Nac Long 600 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Ventolin evohaler ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Xyzal 5 mg tablet ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Zyrtec 10mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Zyrtec solution ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด C.P.M. 10's ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด Buto-astma ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด Ivorin 60 ml ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด Mucolid junior strawberry syrup ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด Mucolid SF 200 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด Mucolid SF 600 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด   Fluimucil ? A 200 granules*1 ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด   Fluimucil A 600 mg Effervescent tablets ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด Fluifort Syrup 9% 120 ml ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Polizine 10 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) Ambroxol Hydrochloride 30 mg*10s ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Aqua maris strong 30 ml /bottle ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Aquamaris Protector ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด FLEMEX SYRUP 60ML MD*60 ml/Bott ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Flemex Tab 375 tab ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Mucoflux SYRUP 60ML N*60 ml ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Mucosolvan PL 75 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Vick first defence 15 ml ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Vick vaporub 10 g ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Vick vaporub 25 g ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Vick vaporub 60 g ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด Flemex AC OD 10's/box ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทบี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด chlorpheniramine maleate 2 mg 10x10's ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทบี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด Mucotic 100 mg*50s ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทบี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด Terco D เม็ดเขียวกลม*10s ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทพรอส ฟาร์มา จำกัด Mcxy-Cold tab*10 ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทพรอส ฟาร์มา จำกัด Mexy Syrup 60 ml ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทอินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  D-throat spray 0.15% lemon flavor ยาระบบทางเดินหายใจ