รายการสินค้าในร้านยา

บริษัทจัดจำหน่าย รายการ กลุ่ม
บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด Obimin-AZ*60s/Bott ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เจซี เฮลท์โปร จำกัด Pro G3 probiotic and prebiotic ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Alerten 100 mg Bioemul cap ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Eugica Nasal Spray ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Eugiga coff ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Eugira herbal mouth spray ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Ginkgo biloba 40 mg 60 's ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Grape seed extract HS 3*10 s ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Nat B*40 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Nat C 30 เม็ด ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Nat C*60 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Nat Mag 30's ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Natc 150 เม็ด ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด NATD 1000 IU ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Nutrivita ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Zincomin 60's ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE HP TABLET 600MG 30TABS(Repack)*30 TABS ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE Plain 60S TH*60S ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE PLUS 120s TH*1 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE PLUS 30s TH ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE PLUS 60s TH*1 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE Silver 50+ 120S TH*120S ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE Silver 50+ 30S TH*30S ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE Silver 50+ 60S TH*60S ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CENTRUM TAB DSSC TH 1x100 BLT*1 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CENTRUM TAB DSSCTH*1x30 BTL ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก STRESSTABS TAB +IRON 1X30 BTL TH*30 BTL ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก STRESSTABS TAB +ZINC 1X60 BTL TH*1 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก STRESSTABS TAB +ZINC TH*30 BTL ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท ฟาร์มา นอร์ด เอส.อี.เอ. จำกัด Bio-Quinone Q10 100mg*60 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด Fit C ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด Fit C shot ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด FIT complex ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด Fit I Cal Cal+ ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด Fit probiotic shot ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด Fit Zn ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด Miemie Gummie ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทเอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด Methycobal 500 mcg tab 3x10 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด Eurofer-Iron Syrup 60 ml ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Nuhair 5 % ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทคอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด FERIL-6*30s ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด Natural vitamin E 400 IU 6x10's ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด Z-Bec Tab 1x60 BLT TH ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Berocca Performance Orange 15's Tube ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Blackmores buffered C 200 's ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Blackmores buffered C 31 's ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Blackmores buffered C 75 's ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด CDR orange ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Redoxon Zinc 15's/tube ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด SKINOREN CREAM TUBE 20% 30G TH ยาวิตามินและอาหาร