รายการสินค้าในร้านยา

บริษัทจัดจำหน่าย รายการ กลุ่ม
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Amlopine 10 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Amlopine 5 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Anapril 20 mg*10 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Anapril 5 mg *10 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Bestatin 10 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Bestatin 20 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Bestatin 40 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Lanzaar 100 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Lanzaar 50 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Monolin 20mg*10 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Prenolol 25mg*10 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Prenolol 50 mg*10 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด sopalol 2.5 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด sopalol 5 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Nebilet 5 mg*14 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด Zanidip 10 mg*14 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด Zanidip 20 mg*14 Tab ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทเมอร์ค จำกัด   CONCOR TAB 2.5MG*10 tablets ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Clopidogrel Sandoz 75 mg*14s ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Felodipine Sandoz 5 mg*10 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Prostasin 2 Tab (Doxazosin 2 mg) ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Prostasin 4 Tab (Doxazosin 4 mg) ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทพรอส ฟาร์มา จำกัด Ampine5*10 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทพรอส ฟาร์มา จำกัด Monet20*10 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทอัพจอห์น (ประเทศไทย) จำกัด  Norvasc Tab 10 Mg*10 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทอัพจอห์น (ประเทศไทย) จำกัด  Norvasc Tab 5 Mg*10 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
องค์การเภสัชกรรม Hydrochlorothiazide 25 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
องค์การเภสัชกรรม Propanolol tablets 10 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต