รายการสินค้าในร้านยา

บริษัทจัดจำหน่าย รายการ กลุ่ม
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Miracid 20 mg 35x10's ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Miracid*10 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด Mucilin 100 gm. ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท FYBOGEL ORANGE ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Gaviscon advance peppermint 10 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท GAVISCON CORE SACHET 10ML ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Gaviscon dual action Liquid 150 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Gaviscon Dual Action Sachet ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท GAVISCON DUAL ACTION TABLET 250MG*16 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท GAVISCON PEPPERMINT TABLET 250MG*16 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท SENOKOT TABLET*20 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก ENO LEMON 24SAC/BOX NEW DESIGN*24 SAC/BOX ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด Duphalac stick15ml*1 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด Buscopan 10 mg 5x10x10 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด Proctosedyl oint 15 mg ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด Proctosedyl suppo 5-5 mg strip 2x6 TB/box ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด Laevolac oral solution ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทเอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด Gasmotin 5 mg*10 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทเอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด Pariet 20 mg*14 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทแมคโครฟาร์แลบ จำกัด Dehecta Dioctahedral smectite 3 g. ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Floracto HGC 2x7 's ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Berclomine Syr. 60 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทคอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด DOPROCT Suppositories *5 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) Domperidone Maleate 10 mg*10 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด Magesto-F 100/bottle ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด COLPERMIN *10 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Combif AR 10 capsule ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Dulcolax tab 5 mg ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Gaszym 50x10's ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Motilium-M ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Motilium-M Syrup 30 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด Sbob Tablet1x25x10's ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด ยาธาตุน้ำขาวไทยนคร1x100 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด ยาธาตุน้ำขาวไทยนคร1x200 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด ยาธาตุน้ำขาวไทยนคร1x50 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด สปาติล 24x1x10's ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทบี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด Oreda R.O. (3.3 gm)*100s ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทบี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด Oreda R.O. Orange (3.3 gm)*1 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทบี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด Pepsitase 4's ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทพรอส ฟาร์มา จำกัด Amogin gel 240 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทพรอส ฟาร์มา จำกัด Amogin OTC Tab*10 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทพาตาร์แลบ (2517) จำกัด Patar enema 100 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทพาตาร์แลบ (2517) จำกัด Patar enema 10x20 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด Diosmin 500 mg ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด MILK OF MAGNESIA 240 mL bottle ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทอาร์เอ็กซ์ จำกัด AIR-X 80 TABLET 80 MG*10 ยาระบบทางเดินอาหาร