รายการสินค้าในร้านยา

บริษัทจัดจำหน่าย รายการ กลุ่ม
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Nac Long 600 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Xyzal 5 mg tablet ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด Ivorin 60 ml ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด Mucolid SF 600 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด Fluifort Syrup 9% 120 ml ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Polizine 10 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) Ambroxol Hydrochloride 30 mg*10s ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Aqua maris strong 30 ml /bottle ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Mucosolvan PL 75 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Vick vaporub 60 g ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทพรอส ฟาร์มา จำกัด Mcxy-Cold tab*10 ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด   Fluimucil ? A 200 granules*1 ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Aquamaris Protector ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด FLEMEX SYRUP 60ML MD*60 ml/Bott ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Vick first defence 15 ml ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทบี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด Mucotic 100 mg*50s ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทบี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด Terco D เม็ดเขียวกลม*10s ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทอินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  D-throat spray 0.15% lemon flavor ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด Decolgen Prin*4 ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Zyrtec 10mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด Buto-astma ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด Mucolid junior strawberry syrup ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด   Fluimucil A 600 mg Effervescent tablets ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Flemex Tab 375 tab ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Vick vaporub 10 g ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทพรอส ฟาร์มา จำกัด Mexy Syrup 60 ml ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Ventolin evohaler ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Zyrtec solution ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด C.P.M. 10's ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด Mucolid SF 200 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Mucoflux SYRUP 60ML N*60 ml ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Vick vaporub 25 g ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด Flemex AC OD 10's/box ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทบี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด chlorpheniramine maleate 2 mg 10x10's ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Nat B*40 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Natc 150 เม็ด ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE PLUS 30s TH ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE Silver 50+ 60S TH*60S ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก STRESSTABS TAB +IRON 1X30 BTL TH*30 BTL ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท ฟาร์มา นอร์ด เอส.อี.เอ. จำกัด Bio-Quinone Q10 100mg*60 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด Fit C ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด Fit probiotic shot ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด Blackmores buffered C 75 's ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด CDR orange ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทบี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด Kal-Vit-D ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด Neuromet 500 MCG*10 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทพาตาร์แลบ (2517) จำกัด Patar Cod liver oil 60 's ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทพาตาร์แลบ (2517) จำกัด Trio-B*10 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทพาตาร์แลบ (2517) จำกัด Vitc 50 mg อมรสสัปปะรด ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด B CO-ED ยาวิตามินและอาหาร