รายการสินค้าในร้านยา

บริษัทจัดจำหน่าย รายการ กลุ่ม
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Nat Mag 30's ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Natc 150 เม็ด ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด NATD 1000 IU ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Nutrivita ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด Zincomin 60's ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท DETTOL ANTISEPTIC LIQUID 500ML เวชภัณฑ์ร้านยา
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท DETTOL ANTISEPTIC LIQUID 750ML เวชภัณฑ์ร้านยา
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Dettol Wet Wipe (10s) other
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Dettol Wet Wipe (50s) other
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Enfalac A+ Catch Up Care Powder 400 g #SiW Nutrition
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Enfalac A+ Lactofree Care Powder 400 g #SiW Nutrition
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Enfamama A+ Pouch Powder 550 g #SiW Nutrition
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท FYBOGEL ORANGE ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Gaviscon advance peppermint 10 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท GAVISCON CORE SACHET 10ML ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Gaviscon dual action Liquid 150 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Gaviscon Dual Action Sachet ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท GAVISCON DUAL ACTION TABLET 250MG*16 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท GAVISCON PEPPERMINT TABLET 250MG*16 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท Glucolin Powder 400 g #SiW Nutrition
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท K-Y Jelly gel 42 g other
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท K-Y Jelly Gel 82 g other
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท NUROFEN FOR CHILDREN GP 60ML ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท NUROFEN TAB 400MG*6 ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท SENOKOT TABLET*20 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท STREPSILS CHESTY COUGH 8TAB ยารักษาอาการทางหู คอ จมูกและโรคภูมิแพ้
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเท STREPSILS THROAT IRR.COUGH 8TAB ยารักษาอาการทางหู คอ จมูกและโรคภูมิแพ้
บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด Nasaleze Allergy Blocker other
บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด Nasaleze Travel other
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Avamigran 100 mg 1x10s' ยาเกี่ยวกับระบบประสาท
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Bilaxtan tablet 20 mg 5x10 s' ยารักษาอาการทางหู คอ จมูกและโรคภูมิแพ้
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Dermatix Ultra 15GM. Cosmetic
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Dermatix Ultra Gel 9 g Cosmetic
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Dermatrix ultra gel 5gm Cosmetic
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Elomet 0.1% cream 15 mg ยารักษาโรคผิวหนัง
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Elomet 0.1% cream 5 mg ยารักษาโรคผิวหนัง
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Kamilosan spray ยารักษาอาการทางหู คอ จมูกและโรคภูมิแพ้
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Nac Long 600 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด Nebilet 5 mg*14 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Augmentin 1g tablet ยาต้านจุลชีพ
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Betnovate Cream 15 g ยารักษาโรคผิวหนัง
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Betnovate-N Cream 15 g ยารักษาโรคผิวหนัง
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE HP TABLET 600MG 30TABS(Repack)*30 TABS ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE Plain 60S TH*60S ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE PLUS 120s TH*1 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE PLUS 30s TH ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE PLUS 60s TH*1 ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE Silver 50+ 120S TH*120S ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE Silver 50+ 30S TH*30S ยาวิตามินและอาหาร
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก CALTRATE Silver 50+ 60S TH*60S ยาวิตามินและอาหาร