รายการสินค้าในร้านยา

บริษัทจัดจำหน่าย รายการ กลุ่ม
องค์การเภสัชกรรม Hydrochlorothiazide 25 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
องค์การเภสัชกรรม Hydrogen peroxide solution 30 ml ยาวิตามินและอาหาร
องค์การเภสัชกรรม Itraconazole GPO 100 mg ยาต้านจุลชีพ
องค์การเภสัชกรรม MIXT.Carminative 180 ml ยาวิตามินและอาหาร
องค์การเภสัชกรรม MIXT.Carminative 450 ml ยาวิตามินและอาหาร
องค์การเภสัชกรรม Mometasone GPO 5 gm. ยารักษาโรคผิวหนัง
องค์การเภสัชกรรม Prednisolone 0.5% cream 15 gm. ยารักษาโรคผิวหนัง
องค์การเภสัชกรรม Prednisolone-N cream 15 gm. ยารักษาโรคผิวหนัง
องค์การเภสัชกรรม Propanolol tablets 10 mg ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
องค์การเภสัชกรรม Stomachic Mixture ยาธาตุน้ำแดง 180 ml ยาวิตามินและอาหาร
องค์การเภสัชกรรม Tri-am GPO 0.1% cream 15 g ยารักษาโรคผิวหนัง