รายการสินค้าในร้านยา

บริษัทจัดจำหน่าย รายการ กลุ่ม
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำก Zyrtec solution ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัท แคสเท็ก อินเตอร์เทรด จำกัด เสื้อคอกลมลายฝีพระหัตถ์-สีชมพู สินค้าพระราชทาน
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) Carigauze 2x2 นิ้ว 1x12 ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) Carigauze 3x3 นิ้ว เวชภัณฑ์ร้านยา
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) Carigauze 4x4 นิ้ว 1x12 ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส แคริแบรนด์ โคฮีซีฟ ผ้ายืดพันแผลแบบมีกาว ขนาด 4 แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส แคริแบรนด์ โคฮีซีฟ ผ้ายืดพันแผลแบบมีกาว ขนาด 8 แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส แคริแบรนด์ ผ้ายืดพันแผล (Conform Bandage) 3นิ้ว แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส แคริแบรนด์ ผ้ายืดพันแผล (Conform Bandage) ขนาด แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส แคริพอร์ เคลียร์ เทปแต่งแผลชนิดใส ขนาด 0.5 นิ้ว แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส แคริพอร์ เคลียร์ เทปแต่งแผลชนิดใส ขนาด 1 นิ้ว x แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส แคริพอร์ เปเปอร์ เทปแต่งแผลชนิดเยื่อกระดาษ 1 นิ แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส แคริพอร์ เปเปอร์ เทปแต่งแผลชนิดเยื่อกระดาษ ขนาด แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ซอฟท์แพด พลาสเตอร์ปิดแผล (P1) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ซอฟท์แพด พลาสเตอร์ปิดแผล (P2) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ซอฟท์แพด พลาสเตอร์ปิดแผล (P3) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ซอฟท์แพด พลาสเตอร์ปิดแผล (P4) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ซูปาร์ตี้ พล๊าสเตอร์ปิดแผล ชนิดพลาสติก แบบ 8 ชิ แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส พลาสเตอร์ใสกันน้ำ ชนิดมีแผ่นซึมซับ (W1) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส พลาสเตอร์ใสกันน้ำ ชนิดมีแผ่นซึมซับ (W2) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส พลาสเตอร์ใสกันน้ำ ชนิดมีแผ่นซึมซับ (W3) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส พลาสเตอร์ใสกันน้ำ ชนิดมีแผ่นซึมซับ (W4) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส พล๊าสเตอร์สีเนื้อ Sheer XL แบบ 10 ชิ้นต่อซอง แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ฟิลม์ใสกันน้ำ ชนิดไม่มีแผ่นซึมซับ (N1) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ฟิลม์ใสกันน้ำ ชนิดไม่มีแผ่นซึมซับ (N2) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ฟิลม์ใสกันน้ำ ชนิดไม่มีแผ่นซึมซับ (N3) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ฟิลม์ใสกันน้ำ ชนิดไม่มีแผ่นซึมซับ (N4) แผ่นปิดแผล
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ลีโอโพวิโดน เจล ขนาด 20 ml. เวชภัณฑ์ร้านยา
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ลีโอโพวิโดน ขนาด 15 ml. เวชภัณฑ์ร้านยา
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) ไทเกอร์พล๊าส ลีโอโพวิโดน ขนาด 30 ml. เวชภัณฑ์ร้านยา
บริษัท แดวูง ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด MUSOLAX*10x10s ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด Blackmores Fish Oil Mini 30's อาหารเสริม
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด Blackmores Fish Oil Mini 400's อาหารเสริม
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด Blackmores Fish Oil Mini 60's อาหารเสริม
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด BM Astaxanthin 6 mg Plus Cap (30s) #SiW Nutrition
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด BM Biotin H+ Tab (60s) #SiW Nutrition
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด BM Multi Active Tab (30s) #SiW Nutrition
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด BM Multi Active Tab (60s) #SiW Nutrition
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด BM Odourless Fish Oil Mini Cap (30s) #SiW Nutrition
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด BM Odourless Fish Oil Mini Cap (400s) #SiW Nutrition
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด BM Odourless Fish Oil Mini Cap (60s) #SiW Nutrition
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด Marine Collagen Absolute 30 Cap อาหารเสริม
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด Marine Collagen Absolute 60 Cap อาหารเสริม
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด Duphalac stick15ml*1 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ENSURE CHOCOLATE 850G Nutrition
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ENSURE GOLD HMB (VANILLA) 1200G Nutrition
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ENSURE LIQ VANILLA 250 ML Nutrition
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด Ensure Plus Advance Nutrition
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด Ensure Powder 400 g (Chocolate Flavor) Nutrition
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด Ensure Powder 400 g (Strawberry Flavor) Nutrition