รายการสินค้าในร้านยา

บริษัทจัดจำหน่าย รายการ กลุ่ม
บริษัทแมคโครฟาร์แลบ จำกัด Dehecta Dioctahedral smectite 3 g. ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทแมคโครฟาร์แลบ จำกัด M-Brex 100 ml ยาเกี่ยวกับระบบประสาท
บริษัทแมคโครฟาร์แลบ จำกัด Teracorte 50 ml ยารักษาโรคผิวหนัง
บริษัทแอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด CADRAMINE-V LOTION*120ml ยารักษาโรคผิวหนัง
บริษัทแอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด CADRAMINE-V LOTION*60ml ยารักษาโรคผิวหนัง
บริษัทแอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด HYTISONE CREAM 1%*5g ยารักษาโรคผิวหนัง
บริษัทแอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด POVIDONE-IODINE GARGLE ยาระบบสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
บริษัทแอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด VANAFEN OPHTHALMIC OINTMENT 1%*5g ยารักษาอาการทางตา
บริษัทแอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด VANAFEN-S EYE DROP 5mg/ml*5ml ยารักษาอาการทางตา
บริษัทแอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด  optive UD ยารักษาอาการทางตา
บริษัทแอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด  TOBRADEX OINTMENT 3.5G ยารักษาอาการทางตา
บริษัทแอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด  Tobrex eye drop 0.3% 5 ml ยารักษาอาการทางตา
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Atorvastatin Sandoz 10 mg*10*3 ยารักษาอาการผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Atorvastatin Sandoz 20 mg*10 ยารักษาอาการผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Clopidogrel Sandoz 75 mg*14s ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Etoricoxib Sandoz 120 mg*10s ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Etoricoxib Sandoz 60 mg*10s ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Etoricoxib Sandoz 90 mg*10 ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Felodipine Sandoz 5 mg*10 ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Floracto HGC 2x7 's ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Gabapentin sandoz 100 mg ยาเกี่ยวกับระบบประสาท
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Gabapentin sandoz 300 mg ยาเกี่ยวกับระบบประสาท
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Pregabalin sandoz 25 mg ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Rosuvastatin Sandoz 10 mg*7S ยารักษาอาการผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด   Rosuvastatin Sandoz 20 mg*7S ยารักษาอาการผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Berclomine Syr. 60 ml ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Clobetate Scalp (Clobetasol propionate 0.05% w/w) ยารักษาโรคผิวหนัง
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Goutic Tab 50x10 's ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Herpenon 800 Tab (Acyclovir 800mg) ยาต้านจุลชีพ
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Nuhair 5 % ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Policycline (Doxycycline HCI 100mg) ยาต้านจุลชีพ
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Polizine 10 mg ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Prostasin 2 Tab (Doxazosin 2 mg) ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด Prostasin 4 Tab (Doxazosin 4 mg) ยารักษาโรคหัวใจและโรคแรงดันโลหิต
บริษัทโอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด Sirindent Herbal Coconut Oil Toothpaste Cosmetic
บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด Benda 500 1*1 ยาต้านจุลชีพ
บริษัทคอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด DOPROCT Suppositories *5 ยาระบบทางเดินอาหาร
บริษัทคอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด FERIL-6*30s ยาวิตามินและอาหาร
บริษัทคอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด GYNECON*7s ยาต้านจุลชีพ
บริษัทคอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด ByeBye Fever for adult*1 ยาสมุนไพร
บริษัทคอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด ByeBye Fever for children*1 ยาสมุนไพร
บริษัทจรูญเภสัช จำกัด Bacidal 5 g. ยาต้านจุลชีพ
บริษัทจรูญเภสัช จำกัด Chalkcap-1000 ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัทจรูญเภสัช จำกัด Delanin cream 5 g ยารักษาโรคผิวหนัง
บริษัทจรูญเภสัช จำกัด Xandase 100 mg ยารักษาอาการทางกระดูกและไขข้ออักเสบ
บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) Acnocin 300 mg ยาต้านจุลชีพ
บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) Acyclovir 200 mg*5x5s Blister Pack ยาต้านจุลชีพ
บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) Ambroxol Hydrochloride 30 mg*10s ยาระบบทางเดินหายใจ
บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) Amoxycillin 125 mg, Powder*60 ml. Inbox ยาต้านจุลชีพ
บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) Amoxycillin 500 mg*50x10s Blister Pack ยาต้านจุลชีพ