สมุนไพรไทยโอกาสการแพทย์ทางเลือก

สมุนไพรไทยโอกาสการแพทย์ทางเลือก

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. กล่าวในงานเสวนา ศักยภาพของสมุนไพรไทย ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูโควิด-19 ว่าสวก.ได้ให้การสนับสนันทุนวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ใช้งบประมาณไปแล้ว 580 กว่าล้านบาท และมีงานวิจัยมากกว่า 200 โครงการ

ทดสอบ