Siriraj physical Sunscreen SPF 50+ Lotion - ครีมป้องกันแสงแดด

Siriraj physical Sunscreen SPF 50+ Lotion
ครีมป้องกันแสงแดด
Price
20,255.00
สามารถซื้อได้ที่
รายละเอียดสินค้า

ประเภท ป้องกันแสงแดด
ส่วนประกอบที่สำคัญ Titanium Dioxide ไม่มีน้ำหอม และสารกันเสียพาราเบน
ประโยชน์ ปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB
ปริมาณ สุทธิ 30 gm
มีทะเบียน 11-1-6400001664

1ลังมี 72 ขวด (ราคารวมส่ง)