Microlife B3 AFIB Advanced ( 1 Box : 3,250 THB.) - เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลฟ์ รุ่น B3 เอฟิบ แอดวานซ์ ( 1 กล่อง : 3,250 บาท )

Microlife B3 AFIB Advanced ( 1 Box : 3,250 THB.)
เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลฟ์ รุ่น B3 เอฟิบ แอดวานซ์ ( 1 กล่อง : 3,250 บาท )
สามารถซื้อได้ที่
รายละเอียดสินค้า

-เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลฟ์ รุ่น B3 เอฟิบ แอดวานซ์ มาพร้อมกับเทคโนโลยี AFIB Sense Advanced และ เทคโนโลยี PAD ครอบคลุมการตรวจจับหัวใจเต้นผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น
• เครื่องวัดความดันรุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี AFIB Sense Advanced และ เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นการผนวกเทคโนโลยีตรวจจับหัวใจเต้นผิดปกติ 2 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในเครื่องวัดความดันรุ่นก่อนนี้ ทำให้เครื่องวัดความดันรุ่นนี้ครอบคลุมการตรวจจับหัวใจเต้นผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
• เทคโนโลยี AFIB Sense Advanced สามารถเตือนท่านให้รีบพบแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจได้ ได้ (Stroke Risk Prevention) โดยเทคโนโลยี AFIB ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ Microlife ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยมีค่าความแม่นยำ 97-100% ในการตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของผู้ที่เป็นหลอดเลือดในสมอง (Stroke) ทั้งนี้เทคโนโลยี AFIB Sense Advanced จะดีกว่าเทคโนโลยี AFIB เดิมคือสามารถลดระยะเวลาในการวัด ลงเกือบ 3 เท่า รวมทั้งสามารถสามารถตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ได้ทั้งในโหมดการวัดปกติและโหมดการวัดแบบ MAM (เดิมเครื่องวัดความดัน AFIB จะต้องใช้โหมดการวัดแบบ MAM เท่านั้นเพื่อตรวจจับอาการ AF)
• เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะไมโครไลฟ์ที่สามารถตรวจจับชีพจรพร้อมกับตรวจวัดการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Pulse Arrhythmia) โดยระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยสัญลักษณ์ชีพจรPAD หากท่านพบสัญลักษณ์ชีพจรPAD ขึ้นบ่อยหลังการวัด (3-4 ครั้งภายใน 1 อาทิตย์) ให้ท่านรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดความผิดปกติของหัวใจ
• เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ AFIB ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Validated) ในระดับสากล ได้แก่ European Society of Hypertension (ESH), British Hypertension Society (BHS), และ Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) โดยผ่านการทดสอบ 3 ประเภท ทั้งประเภทผู้ใช้งานปกติ (Basic Validation) ประเภทกลุ่มพิเศษ (Special Patient Validation) และประเภทการตรวจวัดอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)
• เทคโนโลยี MAM (Microlife Smart Average) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ค่าความดันที่วัดได้เกิดความแม่นยำระดับสูง โดยไม่ใช่การหาค่าเฉลี่ย 3 ครั้งจากหน่วยความจำล่าสุดซึ่งมีความแม่นยำต่ำกว่า แต่เป็นการการวัดค่า 3 ครั้งติดต่อกันภายใน 3 นาที โดยเว้นแต่ละครั้งการวัด 15 วินาที หากค่าความดันที่วัดได้ยังไม่เที่ยง ระบบจะทำการวัดครั้งที่ 4 โดยอัตโนมัติ จากนั้นตัวเครื่องจะทำวิเคราะห์ผลลัพธ์ให้ได้ค่าความดันที่สะท้อนค่าความดันจริงมากที่สุด ค่าความดันโลหิตที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับการวินิจฉัยของแพทย์
• เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์นี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงของการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)ที่สูงกว่าผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ หรือโรคอื่นๆที่มีผลต่อหัวใจ
• แถบสีบอกความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตสูง (Hypertension Risk Indicator) เพื่อให้ท่านทราบถึงระดับความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตได้โดยง่าย ไม่ต้องสับสนกับค่าหลายค่า โดยแถบสีของไมโครไลฟ์ อ้างอิงระดับความเสี่ยงความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลตาม EHS, AHA, และ JSH
• ปลอกแขน 2 in 1 แขนเล็กแขนใหญ่ก็ใช้ได้ ด้วยปลอกแขน ไซส์ M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว
• ปลอกแขนไมโครไลฟ์ (Microlife Cuff) ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Test) ว่าสามารถให้ค่าที่ถูกต้องในการทำการวัด
• สามารถเก็บค่าความดันล่าสุดที่ทำการวัดได้ 99 ค่า