ณ ศิริราช

ร้าน ณ ศิริราช
จำหน่ายของที่ระลึก
ที่ตั้ง: อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช
โทร.02 414-1221
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์  08.00-17.00 น.
หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนผังที่ตั้งอาคารต่างๆ

กลุ่มสินค้าที่จําหน่าย