ณ ศิริราช

ร้าน ณ ศิริราช
จำหน่ายของที่ระลึก
ที่ตั้ง : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

เวลาทำการ: 

จันทร์-ศุกร์  08.00-17.00 น.
เสาร์            08.30-15.00 น.

หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อ. 02 414-1221

แผนผังที่ตั้งอาคารต่างๆ

กลุ่มสินค้าที่จําหน่าย