จานอาหารสุขภาพ 2:1:1

จานอาหารสุขภาพ 2:1:1

#สื่อความรู้สู่สังคม #A2P
#วันเบาหวานโลก #WorldDiabetesDay
.
“จานอาหารสุขภาพ 2:1:1”
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
.
องค์การอนามัยโลก และ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันเบาหวานโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของ "โรคเบาหวาน” ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีคนป่วยจำนวนมาก โดยประเด็นรณรงค์ประจำปีนี้ได้แก่ Access to Diabetes Care. If Not Now, When ? เพื่อส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถเข้าถึงการดูแลในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
- การเข้าถึงอินซูลิน
- การเข้าถึงยารักษาโรคเบาหวาน
- การเข้าถึงวิธีการตรวจประเมินสุขภาพตนเอง
- การเข้าถึงการดูแลทางด้านจิตใจ
- การเข้าถึงอาหารสุขภาพและสถานที่ออกกำลังกายที่ปลอดภัย
.
ดังนั้นเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี 2564 นี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงนำข้อมูล “จานอาหารสุขภาพ 2:1:1” มาฝากทุกท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงอาหารสุขภาพ สอดคล้องตามประเด็นรณรงค์ข้างต้น ผู้เป็นเบาหวานรวมถึงผู้รักสุขภาพทุกท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดจานอาหารของตนเองได้ง่าย ๆ เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนในปริมาณเหมาะสม (จานเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว)
.
ทั้งนี้ เบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงาน ทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าที่ควรจะเป็นต่อเนื่องตลอดเวลา ผู้เป็นเบาหวานจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ภาวะน้ำตาลต่ำ-สูง เบาหวานขึ้นตา โรคไตจากเบาหวาน แผลที่เท้า หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น
.
อ้างอิงข้อมูล : ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
.
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
.
วันที่ 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก
#ถ้าชอบกดไลค์ #อยากรู้อะไรถามเพิ่ม

โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Related

#สื่อความรู้สู่สังคม #A2P #สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพโลก #WorldAntimicrobialAwarenessWeek .