Lapel Pin (Elephant) - เข็มกลัดรูปช้าง ลายฝีพระหัตถ์

Lapel Pin (Elephant)
เข็มกลัดรูปช้าง ลายฝีพระหัตถ์
สามารถซื้อได้ที่
รายละเอียดสินค้า

เข็มกลัดอกเสื้อ หรือ เน็กไท รูปช้าง ลายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ