ความรู้

บทความ

ค่าความดันโลหิตสูงคืออะไร?   ความดันโลหิตสูง(Hypertension) เป็นภาวะที่ตรวจพบว่ามี่ความดันโลหิตสูงกว่าปกต…
การแพทย์แผนตะวันออกการแพทย์ทางเลือก “สมุนไพร” (Herbs) คืออะไร นอกจากแพทย์แผนไทยแล้ว แพทย์แผนจีน ถือเป็นสมุนไพ…
#สื่อความรู้สู่สังคม #A2P #วันเบาหวานโลก #WorldDiabetesDay . “จานอาหารสุขภาพ 2:1:1” โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพย…
#สื่อความรู้สู่สังคม #A2P #สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพโลก #WorldAntimicrobialAwarenessWeek . “เจ็…
ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
พืชล้มลุกที่มีอายุฤดูเดียว เมล็ดจัดเป็นธัญพืชที่มีกลิ่นหอม อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งโปรตี…
โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) มีชื่อชั่วคราวที่ใช้ในตอนแรกคือ 2019-nCoV และชื่อทางกา…
พืชล้มลุกที่มีอายุฤดูเดียว เมล็ดจัดเป็นธัญพืชที่มีกลิ่นหอม อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งโปรตี…